İTALYA 5. GUN: ROMA – VATİKAN

| 57 görseller

VATİKAN ve SAN PİETRO KATEDRALİ

22 Ağustos 2012 günü, Roma’da ilk durağımız Vatikan ve San Pietro Katedrali (Aziz Petrus Bazilikası, St. Peter’s Basilica) oldu. Vatikan (Vatican City), Hristiyanlık dini katolik mezhebini yöneten Papa tarafından yönetilen bağımsız bir devlet.

AZİZ PETRUS

Petrus, Filistin’de doğmuş, İsa’nın oniki havarisinden biri ve ilk incili yazan kişi. Aziz Petrus ( San Pietro) Katedrali de ona adanmış. Petrus, Roma’nın Neron tarafından yönetildiği MS. 62 yılında yakalanıyor ve idam ediliyor. Rivayete göre, Petrus yakalandığında son arzusu İsa’nın tecrübe ettiği acıları yaşamak için çarmıha gerilmekmiş. Fakat ters bir şekilde yani tepetaklak olmasını istemiş. Çünkü, eğer onun gibi yapılırsa onunla eşleşmiş olacak ve aynı değerde olduğunu düşündüğü şeklinde bir algı yaratacaktı…

Çarmıha Gerilmek Üzerine

Çarmıha gerilmekte asıl ceza nedir biliyor musunuz? Haç şeklindeki çarmıha çivi ile çakılarak gerilen beden kırbaç ile kemiklerine kadar oyuluyor. Asıl ceza işte bundan sonra başlıyor; sineklerin bedeni oyması!

Çarmıha gerilirken normalde dört çivi kullanılıyor. İsa’nın çarmıha gerilme anı figürlerinde dikkat ederseniz iki ayak üst üste tek çivi ile çakılmış olarak görünüyor. Bunun hikayesi ise şu şekilde. İsa’nın çarmıha gerilmesi için Pontus’lu rum bir nalbura dört adet ince uçlu çivi ısmarlanıyor. Nalbur, bu işkenceli idamın gerçekleştiği gün çok büyük bir üzüntü hisseder ve yerde duran çivileri çalmak ister. Ancak sadece bir çiviyi çalabilir. Sonuçta üç çivi kaldığından iki ayak üst üste çakılır.

İLK KLİSEDEN SAN PİETRO KATEDRALİ’NE

Hristiyanlık ilk Filistin(Palestine)’de ortaya çıkmış ve küçük asyadan yayılmış. İlk klise ise Hatay’da bulunuyor. Ürgüp, Göreme, Kapadokya bölgesi, Ihlara Vadisi’nde, hristiyanlığı erken dönem kliselerini ve duvar resimlerini görebilirsiniz. Tüf ve bölgenin coğrafyası nedeniyle kayalara oyularak yapılmış yaşam alanlarının yanında, dışarıdan bakan göz orada bir manastır olduğunu göremez.

Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu tarafından resmi din olarak tanınması Konstantin’in ölümünden sonra gerçekleşiyor. Konstantin’in annesi Helena, imanli mümin bir kişilik. Oğlu annesinin dinini kabul ederek Hristiyanlığa geçer.

Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, derme çatma ve gizli saklı ahşap kliseler inşa edilirken 324 yılı sonrası klise mimarileri değişiyor. Bu klise 324 yılında Konstantin tarafından inşaa ettirilmiş. İlerleyen yıllada revizyonlar yapılmış ve geliştirilmiş.1000 senesinden sonra ise devasa duomalar yapılmış.

San Pietro Katedrali, papaların mezarlıkları ile dolu kocaman bir mezarlık gibi. Klisede mezarlık, cennetten tapu almak gibi birşey ifade ediyor. Dolayısıyla papalara mezar anlamında yakışan tek yer de klise oluyor tabiki…

Haç şeklinde inşa edilmiş olan San Pietro Katedrali’nin kubbesi Michelangelo tarafından yapılmış. Burada görülmesi gereken belki de en önemli eser, girişte sağda bulunan, Mikelanj’ın (Michelangelo) kendini ispatladığı eseri, “Pieta”.

PİETA HAKKINDA

Pieta’nın kelime anlamı, şevkat, merhamet. Tabure üzerinde oturan anne Meryem’in çarmıha gerilmiş oğlunun cansız bedenini kucağına aldığı anı canlandırır. Anne Meryem’in yüzü bir genç kız gibi iken İsa’nın yüzü sanki onun babasıymış gibi, daha yaşlı durur. Yapılan araştırmalar sonucunda, Mikelanj’ın Meryem’in kutsal bakireliğini ön plana çıkarmak için bu yüz ifadesini kullanmış olduğu yorumlanıyor. Meryem’in gözbebekleri görünmemekte kucağına doğru bakmaktadır. Gözlerin ifadesi görülemese de, şevkat, merhamet, içsel acı ve tutkulu sevgi  yüz ifadesinden okunabilmektedir. “Bakın benim çiçeğime ne yaptılar” der gibi bakar. Pieta, Michalengelo’nun imzaladığı tek eseriymiş. Sanatçının ismini, Meryem Ananın iki gögsü arasından geçen bir kurdela üzerine yazılmış olarak görebilirsiniz. Eser, Papanın mezarı için yapılmış olsa da daha sonra heykel olarak sergilenmesine karar verilmiş ve şimdiki yerine taşınmış. Kurşun geçirmez cam bir panel arkasında sergileniyor (Fotoğraf No:14, 15).

Bu eserde olduğu gibi, resim ve heykelde evrensel başarıyı yakalamış ve Rönasans döneminin ünlü eserlerini ortaya çıkarmış sanatçıların ortak bir özelliği, matematik ve insan anatomisini çok iyi bilmek. Öyle ki bu sanatçıların, hastanelerden çıkmadıkları, kimsesizler öldüklerinde evlerine götürdükleri söyleniyor.

BALDACCHINO

San Pietro Katedralinin içinde, görkemli kubbenin altında, Bernini’nin devasa kubbesi Baldacchino’yu görebilirsiniz (Fotoğraf No:29-32). Panteon’dan sökülen bronzlarla yapıldığı söylenen bu eser, bir anlamda, paganizmden tek tanrılı dine geçişin simgesi olarak da kabul edilebilir.